+45 20956605 kontakt@temaenergy.dk

Udnyt energien! Med intelligent solafskærmning

I en tid, hvor Verden har fokus på CO2 og energiforbrug, lancerer TEMA Gruppen et nyt koncept: TEMA Energy – intelligent solafskærmning.

TEMA Energy har til formål at mindske varmeudslippet fra bygninger, når disse står ubrugte hen. Offentlige bygninger, såsom skoler universiteter, børnehaver, vuggestuer, kontorer m.v. står tomme i størstedelen af tiden – hverdage typisk efter kl. 16 og til den følgende morgen, og fra fredag eftermiddag til mandag morgen.

TEMA Energy har udviklet en måde at afhjælpe bygningernes ufrivillige nedkøling fra kuldebroerne – vinduespartierne på: Speciel udviklet solafskærmning, som pakker bygningen ind i de perioder, hvor den ikke bruges. Solafskærmningen tidsstyres og varmestyres, således at man opnår højest mulig effekt af solens opvarmningsevner, og bedst mulig isolering af kuldebroerne.

Entrepriserne leveres komplet med energiberegning, anslået økonomisk energi gevinst samt personalerelateret gevinst, energigardiner/ solafskærmning, el-komponenter og styringsdele, el-entreprise, montage og serviceaftale.

Det er omkostningskrævende at varme bygninger unødigt op – ligeledes er det forbundet med en personalemæssig omkostning at indeklimaet har plads til forbedringer. Økonomiske gevinster i form af nedsat energiforbrug samt besparelse på sygefraværsomkostninger er med til at gøre tilbagebetalingsperioden yderst interessant. Der er i projektet udarbejdet en leasingmodel i samarbejde med KommuneLeasing.

Vision

TEMA Energy vil være kendt for klimavenlig tankegang gennem rådgivning og salg af bæredygtige løsninger, og vil gennem processen kunne se de kommende generationer i øjnene med ansvarlighed.

TEMA Energy vil sætte sit personlige aftryk på klimadebatten i generationer fremover, og være garant for, at vi alle får de bedste ressourcer frem, og får mindsket de ressourcer, som skader vores planet.

 

intelligent solafskærmning

Koncept

TEMA Energy har med Energigardiner skabt et nyt produkt. Produktet kan med sammensætningen af de del-produkter, som tilsammen udgør produktet, patenteres i sin nuværende form. Patentansøgning er under udarbejdelse.

Solafskærmning har altid været tænkt som – solafskærmning! Tankerne har forskningsmæssigt berørt solafskærmning som muligt isolerende, men ingen egentlig produktion, endsige udvikling er det blevet til. Kun enkelte forsøg, hvor isolerende materiale er brugt på vinduesflader, for at påvise, at det er her, hvor varmen tabes og kulden trænger ind. Tiden er med os i disse år, hvor CO2-udledning for alvor er kommet på dagsordenen. Bygninger står for 30-40 % af Klodens samlede CO2-udledning. En stor del af denne kommer fra vinduerne. Ved at bruge Energigardiner i disse, mindskes CO2-udledningen med 20-40 % fra bygningen.

Den intelligente solafskærmning

Solafskærmning skal i fremtiden ikke være til brug i et vist antal timer i døgnet. Solafskærmning skal kunne virke 24 timer i døgnet, og dermed være bidragende til nedsat energiforbrug samt nedsat CO2-udledning. TEMA Energy er garant for, at dette budskab bringes på markedet. Vi kan afhjælpe store problemstillinger i bygninger overalt. Vi har med tests og beregninger bevist, at vores produkt er unikt og nyskabende – ikke blot set med energivenlige øjne, men også indeklimamæssige gevinster ligger skjult i produktets evner. Disse åbenlyse gevinster skal nu kanaliseres ud til det bjerg af kunder, som alle vil få brug for vores produkt for at kunne leve op til de CO2-besparelser, som de selv har stillet op.

Knowhow

TEMA Energy har arbejdet målrettet med Energigardiner siden primo 2009. Vi er pt. de eneste på markedet i Europa, hvilket vi ønsker at udnytte bedre end muligt med vores nuværende organisation. TEMA Energy har associeret sig med flere Rådgivende Ingeniør firmaer, som alle kan se de muligheder, som Energigardiner har.

Vi har siden starten af processen udviklet vores viden enormt, og er således klædt på til at besvare selv de mest kringlede spørgsmål om produkterne. Vi har ligeledes hele tiden undersøgt markedet minutiøst for at finde produkter, som kan inddrages i vores sortiment, og dermed styrke vores position yderligere. Nye produkter er i øjeblikket ved at blive testet hos os; gardintextiler, paneltextiler, plissé textiler, 230 V motorer til plissé textiler, gardinskinner med indbygget timer samt flere rullegardin textiler til indvendigt brug. Samtlige af disse produkter kan muligvis indlemmes i TEMA Energy, hvilket vil styrke os i markedet. Det er ligeledes vores intention selv at udvikle og producere LowE-textiler, således at disse alene bliver til brug for TEMA Energy. Produktionen vil blive lagt i et udviklingsland, baseret på løn-produktion.

TEMA gruppen

Vores store kompetence er ligeledes, at vi allerede har kontakt til mange relevante kundeemner gennem vores virke i TEMA Gruppen. Vi har lavet forretninger med offentlig forvaltning i hele Danmark siden 1999, og er således kendt af mangt og mange indenfor områderne gardiner & solafskærmning. Denne database kan være grundlaget for nye kunder i TEMA Energy.

TEMA Energy er foran på samtlige områder vedrørende Energigardiner, fordi vi selv har skabt begrebet! Ydermere har vi fra starten knyttet eksperter til os som tætte samarbejdspartnere, og lyttet til dem, når de sagde noget. Vi har vist eksperterne ubegrænset tillid, hvilket de gengælder ved at foreskrive TEMA Energy ind i mange byggeprojekter. Indeklimaeksperter over hele landet anerkender vores arbejde ved at inddrage os i deres projekter, hvor stadig større krav til energiklasseberegninger er medvirkende til, at vi er og bliver en tvingende nødvendighed i kommende byggerier og renoveringer.

 

Dokumentation

Effekten af TEMA Energy er bl.a. dokumenteret af Cowi og Niras. Deres testrapporter kan studeres ved at klikke på logoerne herunder:

COWI testrapport
NIRAS testrapport

TEMA Gruppen ApS

Sølystvej 57

8600 Silkeborg

 

Bøgebjergvej 1

4733 Tappernøje

Tlf: +45 4344 6605

Mobil: +45 2095 6605